SERVEIS

Avaluació d'impacte ambiental de projectes (estudis d'impacte ambiental, documents ambientals, etc.) i de plans i programes (estudis ambientals estratègics, documents ambientals estratègics, etc.)

Plans especials urbanístics

Estudis d'impacte i integració paisatgística

Cartografia mitjançant sistemes d'informació geogràfica (SIG/GIS)

Estudis, projectes i informes de sostenibilitat i canvi climàtic

Projectes de restauració ambiental i vigilància ambiental d'obres

Projectes executius, direcció i gestió d'obres

Assessorament i consultoria mediambiental, agrícola i forestal

Altres estudis de l'àmbit ambiental: residus, educació ambiental, comunicació ambiental o economia circular

SERVICIOS

Evaluación de impacto ambiental (estudios de impacto ambiental, documentos ambientales, etc.) y de planes y programas (estudios ambientales estratégicos, documentos ambientales estratégicos, etc.)

Planes especiales urbanísticos

Estudios de impacto e integración paisajística

Cartografía mediante sistemas de información geográfica (SIG/GIS)

Estudios, proyectos e informes de sostenibilidad y cambio climático

Proyectos de restauración ambiental y vigilancia ambiental de obras

Proyectos ejecutivos, dirección y gestión de obras

Asesoramiento y consultoría medioambiental, agrícola y forestal

Otros estudios del ámbito ambiental: residuos, educación ambiental, comunicación ambiental o economía circular

NOSALTRES / NOSOTROS

Imbricar significa disposar coses en sèrie, superposades parcialment. S'imbriquen les teules d'una teulada per guardar òptimament les llars de la pluja. S'imbriquen les escates dels peixos per lliscar dins l'aigua més eficientment. Així som nosaltres: un equip pluridisciplinari format per peces que es recolzen l'una en l'altra i que juntes poden oferir una cobertura, una resposta, una adequació òptima als reptes del medi.

Imbricar significa disponer cosas en serie, superpuestas entre sí parcialmente. Se imbrican las tejas en los tejados para proteger las casas de la lluvia. Se imbrican las escamas de los peces para deslizarse en el agua eficazmente. Así somos nosotros: un equipo multidisciplinario formado por piezas que se apoyan mutuamente y que juntas pueden ofrecer una cobertura, una respuesta, una adecuación óptima a los retos de su entorno.

 

 

CONTACTE / CONTACTO

 

Mas Torrent, 6 - 17462 - Madremanya (Girona)

Formulari de contacte / Formulario de contacto